Mẫu thông báo sử dụng lao động giúp việc gia đình

Thuê người giúp việc gia đình có cần thông báo cho UBND xã?

Căn cứ Khoản 2 Điều 90 Nghị định 145/2020/NĐ-CP có quy định về nghĩa vụ của người sử dụng lao động giúp việc gia đình như sau:
Người sử dụng lao động phải thông báo cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) việc sử dụng lao động, chấm dứt sử dụng lao động tương ứng theo Mẫu số 02/PLV, Mẫu số 03/PLV Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng lao động hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.


Như vậy, theo quy định như trên khi bạn thuê người lao động về làm giúp việc gia đình thì phải thông báo cho UBND xã trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng lao động.


Không thông báo cho UBND về sử dụng lao động có bị phạt không?

Căn cứ Khoản 2 Điều 30 Nghị định 12/2022/NĐ-CP có quy định phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
– Không thông báo cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn việc sử dụng lao động hoặc chấm dứt việc sử dụng lao động là người giúp việc gia đình theo quy định;
– Đã bị xử phạt cảnh cáo đối với các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này nhưng lại tiếp tục vi phạm.

Theo đó, nếu bạn không thông báo cho UBND xã về việc sử dụng lao động giúp việc gia đình có thể bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Các nghĩa vụ khác của người sử dụng lao động giúp việc gia đình

Căn cứ Điều 163 Bộ luật lao động 2019 có quy định về nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sử dụng lao động là người giúp việc gia đình như sau:
– Thực hiện đầy đủ thỏa thuận đã giao kết trong hợp đồng lao động.
– Trả cho người giúp việc gia đình khoản tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật để người lao động chủ động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
– Tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người giúp việc gia đình.
– Bố trí chỗ ăn, ở hợp vệ sinh cho người giúp việc gia đình nếu có thỏa thuận.
– Tạo cơ hội cho người giúp việc gia đình được tham gia học văn hóa, giáo dục nghề nghiệp.
– Trả tiền tàu xe đi đường khi người giúp việc gia đình thôi việc về nơi cư trú, trừ trường hợp người giúp việc gia đình chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn.

 

MẪU THÔNG BÁO:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

THÔNG BÁO

Về việc sử dụng lao động là người giúp việc gia đình

Kính gửi Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn: ………………..

Họ tên: ……………………………………, Giới tính: ………….. Quốc tịch: ……………………

Số thẻ Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu: ……………….. cấp ngày ………….. tại ……………….

Địa chỉ nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………..

Thông báo với Ủy ban nhân dân (xã/phường/thị trấn) …………………………. về việc sử dụng lao động là người giúp việc gia đình như sau:

  1. Người lao động:

– Họ tên: ……………………………………………………………………………………………………………..

– Ngày sinh: ………………………………………………….. giới tính: ……………………………………….

– Số thẻ Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu: …………….., ngày cấp ………….., nơi cấp ………

– Địa chỉ nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………

  1. Người đại diện theo pháp luật của người lao động (nếu có):

– Họ tên: ……………………………………………………………………………………………………………..

– Số thẻ Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu: …………… cấp ngày ………….. tại …………………

– Địa chỉ nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………

  1. Địa điểm làm việc: ……………………………………………………………………………………………..
  2. Công việc chính theo hợp đồng lao động: ………………………………………………………………
  3. Thời hạn hợp đồng lao động: Không xác định thời hạn hoặc có thời hạn …………… tháng.
  4. Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động: từ ngày ……… tháng ……… năm ……….
  5. Chỗ ở của người lao động trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động: ………………………
  6. Các nội dung khác, nếu có: …………………………………………………………………………………

 

 

……..…., ngày … tháng … năm ….

Người thông báo

(Ký, họ tên)

 

TẢI XUỐNG MẪU THÔNG BÁO SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH TẠI ĐÂY !

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYÊN TRANG

Tri thức – Kinh nghiệm – Thành công

Trụ sở: Phòng 401, số nhà 172 Đường Láng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại cố định: 0243.768.6699

Hotline/Zalo: 0968.428.829

Email: luatsunguyentrang@gmail.com

Website: https://luatnguyentrang.com/

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *