Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980

Hiến pháp là hệ thống các quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất quy định những vấn đề cơ bản nhất về chủ quyền quốc gia, chế độ chính trị, chính sách kinh tế, văn hóa, xã hội, tổ chức quyền lực nhà nước, địa vị pháp lý của con người và công dân.

Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980 (Hiến pháp 1980) là bản Hiến pháp thứ ba của đất nước Việt Nam độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Hiến pháp 1980 chứa đựng các quy phạm pháp luật về những vấn đề quan trọng nhất của đất nước, bao gồm các quy định chung nhất về chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Nó thể hiện mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ và Nhà nước quản lý trong xã hội Việt Nam.

Hiến pháp 1980 đã được sửa đổi, bổ sung hai lần bởi Nghị quyết về việc sửa lời nói đầu của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 22/12/1988 của Quốc hội và Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 30/6/1989 của Quốc hội.

Hiến pháp 1980 ra đời trong giai đoạn đất nước ta đã giành được thắng lợi vẻ vang trong Kháng chiến chống Mỹ thống nhất đất nước, bước đầu đẩy lùi được cánh quân xâm lược phía Bắc, giành được ưu thế trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam. Dưới không khí phấn khởi và niềm hân hoan với những chiến thắng chiến lược, Hiến pháp 1980 được xây dựng với những quy định mang tinh thần của một đất nước đã bước vào giai đoạn chủ nghĩa xã hội. Mặc dù bản có những quy định chưa thực sự phù hợp với tình hình phát triển của đất nước song bản Hiến pháp hàm chứa tư tưởng nhân đạo và mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Do đó, thông qua tìm hiểu Hiến pháp 1980, chúng ta có thể rút ra được những hiểu biết về giai đoạn lịch sử của nước nhà thời kỳ bấy giờ, cũng như các tư tưởng, mục tiêu vô cùng nhân văn của con đường chủ nghĩa xã hội mà đất nước ta đang theo đuổi.

Vì vậy, nay Văn phòng Luật sư Nguyên Trang gửi đến bạn toàn văn Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980 và các Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1980. TẢI TẠI ĐÂY !

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYÊN TRANG

Tri thức – Kinh nghiệm – Thành công

Trụ sở: Phòng 401, số nhà 172 Đường Láng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại cố định: 0243.768.6699

Hotline/Zalo: 0968.428.829

Email: luatsunguyentrang@gmail.com

Website: https://luatnguyentrang.com/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *