Hiến pháp năm 1992, sửa đổi, bổ sung năm 2001

Hiến pháp là hệ thống các quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất quy định những vấn đề cơ bản nhất về chủ quyền quốc gia, chế độ chính trị, chính sách kinh tế, văn hóa, xã hội, tổ chức quyền lực nhà nước, địa vị pháp lý của con người và công dân.

Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (Hiến pháp 1992) là bản Hiến pháp thứ tư của nước Việt Nam độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Hiến pháp 1992 chứa đựng các quy phạm pháp luật về những vấn đề quan trọng nhất của đất nước, bao gồm các quy định chung nhất về chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước, thể chế hoá mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý. 

Hiến pháp 1959 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. 

Hiến pháp 1992 ra đời trong thời kỳ Đổi mới, cụ thể là sau khi Đảng ta đã nhìn thẳng vào sự thật, phát hiện những sai lầm về đường lối, chủ trương xây dựng đất nước; đưa ra  nhận thức mới, đúng đắn về chủ nghĩa xã hội và vạch ra những chủ trương, chính sách mới nhằm xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng và văn minh. Có thể nói, Hiến pháp 1992 là cột mốc đánh dấu những tư tưởng, nhận thức mới đúng đắn, phù hợp với sự phát triển của đất nước, do đó, là tài liệu tham khảo vô cùng hữu ích, quan trọng cho việc xây dựng Hiến pháp năm 2013 (bản Hiến pháp hiện hành) và các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ta hiện nay.

Vì vậy, nay Văn phòng Luật sư Nguyên Trang gửi đến bạn toàn văn Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 và Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. TẢI TẠI ĐÂY !

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYÊN TRANG

Tri thức – Kinh nghiệm – Thành công

Trụ sở: Phòng 401, số nhà 172 Đường Láng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại cố định: 0243.768.6699

Hotline/Zalo: 0968.428.829

Email: luatsunguyentrang@gmail.com

Website: https://luatnguyentrang.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *